Mobirise

CE-märka produkter?

Vet ni vilka direktiv som gäller?
Vi finns med er genom hela processen.

Mobirise

Sälja till Försvaret?

Vi har lång erfarenhet av upphandling inom Försvaret/FMV!

Mobirise

Underhållsberedning?

Vilka reservdelar behövs till er produkt? Vi hjälper er med underhållsberedning!

Våra kunder

Våra kompetenser

Teknikkompetens i Sverige AB är ett teknikkonsultföretag med erfarna och professionella konsulter med teknisk bakgrund från Försvarsmakten. Våra teknikområden är inom mekanikområdet främst avseende maskin-, fordons- och vapenteknik. Vår erfarenhet och teknikkompetens blir Er tillgång när Ni anlitar oss!

Mobirise

Underhållsteknik/-analys

En underhållsanalys identifierar kostsamma underhållsåtgärder och föreslår förändringar på ett systems design. Syftet är att reducera underhållskostnader och förbättra tillgängligheten på nya eller redan drifttagna system. Ett samlingsbegrepp för detta är ”Integrated Logisitic Support”, ILS.
Läs mer...

Mobirise

Produktsäkerhet/CE-märkning

Vi hjälper er att få er produkt CE-märkt. Vi erbjuder också rådgivning och utbildning så att ert företag kan bygga upp förmågan att utföra riskanalyser med tillhörande dokument inom den egna organisationen. Vi har lång erfarenhet av system-säkerhetsarbete med militära materielsystem, fordonssystem, marina system mm.
Läs mer...

Mobirise

Testverksamhet

Har Ni fått det Ni beställt? Detta är kanske den kanske viktigaste delen i en leverans. Vi hjälper Er att planera och genomföra leveranskontroller så att de obehagliga överraskningarna uteblir. Vi erbjuder också kvalitetskontroller under produktionens gång, granskning av kvalitetsplaner samt stickprovskontroller.
Läs mer...

Mobirise

Konstruktion

Vår medverkan är i första hand inte som konstruktörer utan med teoretisk/praktisk erfarenhet av vad som fungerar i verkligheten. Vi har erfarenhet av produktutveckling och produktintegration. Vi kan stötta processen via en prototyp för utvärdering och verifiering, en förserie för validering till färdigt produktionsunderlag.
Läs mer...

Mobirise

Dokumentation

Som en del av ett systematiskt riskarbete ingår att ta fram en bruksanvisning där även säkerhetsbestämmelser framgår. Vi tar fram beskrivning av konstruktion och funktion samt handhavande- och reparationsbeskrivningar. Vi tar också fram kravdokumantation, tex kravspecifikationer för materiel och system inom vapen-, fordons- och mekanikområdet.
Läs mer...

Mobirise

Utbildning

Utbildning är ingen huvudverksamhet, men alla våra konsulter har en gedigen bakgrund som utbildare med stora kunskaper inom både teknik, logistik samt underhållsverksamhet. Vi kan därför skräddarsy utbildning med djup inom bland annat områdena fordonsteknik samt logistik och underhållsmetodik.

Teknikkkompetens uppdrag

• Genomför underhållsanalyser för att köpa in rätt materiel och dokumentation till    FMV och Försvarsmakten.
• Tillför metodstöd till industrin så att de att klarar av FMV:s krav och med det vi kallar militärmiljökompetens.
• Genomför komplexa tekniska utbildningar till Försvarsmakten.
• Stödjer övrig industri att utforma sina produkter så att det går att CE-märka dem.

  • FMV, ARTILLERISYSTEM ARCHER - ILS-Management, Dokumentation och test
  • FMV, TUNGA STRIDSFORDON  - Underhållsberedning, dokumentation, teknisk kompetens.
  • AUTOTECH, DRIVMEDELSUTRUSTNINGAR - Dokumentation, systemsäkerhetsarbete.
  • FMV, UNDERHÅLLSUTRUSTNINGAR - Kravställning, design och utformning.
  • RHEINMETALL LS GmbH - Training Need Analysis, teknisk systemutbildning

Teknikkompetens team

Våra anställda är vår viktigaste tillgång. Det är här all vår samlade kompetens finns! Våra konsulter har mångåriga erfarenheter inom sina områden och de flesta har pedagogisk utbildning och är duktiga lärare inom sina professioner. Vår bredd gör att vi kan erbjuda attraktiva helhetslösningar för dig som kund där du ofta kan samla all kompetens du behöver ”under ett och samma tak”.

JOHAN PLÖEN
Teknisk officer armén
Fordonsteknik, trafikvärdighet, containersystem, regelverk, inspektioner, systemsäkerhetsarbete, utbildningsmetodik.
070-571 52 43

LARS ARLTOFT
Teknisk officer armén
Fältarbetsmaskiner och Förbindelsemateriel.

070-329 24 20

JONAS NÄSSÈN
Teknisk officer armén
Underhållsberedning, underlag till dokumentation.
Prov- och
försöksverksamhet på fordonssystem.
Systemsäkerhetsarbete.
070-205 54 28

Mats Olofsson
Teknisk officer armén
Vapensystem, underhållsberedning, underlag till dokumentation,
Systemsäkerhetsarbete, Utbildning och utbildningsutveckling.
070-666 02 95

ALF WENGELIN
Teknisk officer armén
System- och Produktsäkerhet.
CE-märkning inom mark- och marina system.
Underhållsberedning (ILS)
Telefon: 070-334 00 43

BERTIL PÅLSSON
Teknisk officer armén
Vapensystem, stridsfordon, underhållsutrustningar, system-säkerhet, underhållsberedning, dokumentation.
Telefon: 070-2600412

JAN GRANBERG
Teknisk officer flygvapnet
Flygsystem, underhållsplaner, underhållsberedningar samt utformning och design av underhållsutrustningar.
Telefon: 070-604 30 10

MARKUS CALEVIN
Teknisk officer flygvapnet
Flyglogistik, underhållsutrustningar, systemsäkerhet, underhållsberedning, dokumentation, inspektioner.
Telefon: 070- 683 22 38

KURTH WIKSTRÖM
Teknisk officer armén
Fordonsteknik, Tunga Stridsfordon,  utbildning, underhållsberedning samt dokumentation.
070-6869101

MAGNUS NÄSLUND
Teknisk officer armén
Artillerisystem, underhållsberedning, utbildningshjälpmedel/ADL, Dokumentation.
073-180 59 11

MAGNUS KARDIN
Teknisk officer armén
Stridsfordon. Utveckling av underhållsutrustningar. Tar fram underlag för dokumentation och materielunderhåll.
070-567 64 65

PETER JONSSON
Teknisk officer armén
System-/produktsäkerhet marksystem, Underlag för
CE-märkning, ILS, dokumentation och Underhållsberedningar.
070-240 90 00

PÅL ANDERSSON
Teknisk officer armén
Fordonsteknik Tunga Stridsfordon, utbildning Underhållsberedning samt dokumentation.
073-81 81 339

OLA BIRGERSSON
Teknisk officer armén
Stridsfordon, utbildning (teknik, logistik och taktik), underhållsberedning samt dokumentation.
070-260 13 82

Hitta hit

Vi finns i Östersund, Jämtland, mitt i Sverige med ett stenkast till fjällen.

Mobirise
Adress

Hagvägen 22
831 48 Östersund

Kontakt

Email: info@teknikkompetens.com
Tel: +46 63 130290

Offline Website Builder