Testverksamhet

Mobirise
Mobirise
Mobirise

LEVERANSKONTROLLER/PROVNING

Har Ni fått det Ni beställt? Den viktigaste delen i en leverans. Detta kräver planering och metodiskt tillvägagångssätt. Leveranskontrollen börjar redan vid skrivandet av kravspecifikation då lämplig verifiering-/valideringsmetod bestäms. Verifiering av prototyp/förserie exemplar. Validering av att serieutförande uppfyller verifierade resultat. Vi hjälper Er med att planera och genomföra detta så att de obehagliga överraskningarna uteblir.

KVALITETSKONTROLLER

Trots att leverantören har ett kvalitetssystem som väl dokumenterar hur han borde göra så kan det ändå behöva kontrolleras att så görs. Uppföljning under produktion, granskning av kvalitetsplaner samt stickprovskontroller.

Exempel på verifieringsverksamhet där vi har god erfarenhet av planering/genomförande:

  • Funktionsprovning så att produkten uppfyller förväntade krav
  • Klimatprovning i både labbmiljö och verkligheten
  • Motorprovning i fordon eller i provcell
  • Körprov
  • Provning av verktygsutrustning

Kontaktperson testverksamhet: Jonas Nässén

No Code Website Builder